Terugblik op Themadag

Op 12 november was het ABWC te gast bij multifunctioneel centrum De Pluk in Geldermalsen. Met 150 aanmeldingen uit het hele land was de animo enorm. Goed om te zien dat vaardigheidstoetsen en het ABWC zo leven! Er was gekozen voor een actief programma, met als hoofdthema de implementatie van de nieuwe klasse Brandbestrijding. Na inloop en ontvangst startte het plenaire gedeelte om 10:00 uur. Voorzitter Lean Remmerde heette de aanwezigen welkom. Hij blikte terug op het seizoen 2022 en keek vooruit naar het seizoen 2023, aan de hand van de opgestelde planning. Verder werden de recente wijzigingen in het bestuur van het ABWC toegelicht. Door het vertrek van Gert Mulder als landelijk coördinator is namelijk gekozen om het land in vier districten te verdelen. Voor elk district is een districtscoördinator aangewezen. Het doel is om een meer evenredige aansturing van het aantal provinciaal coördinatoren vaardigheidstoetsen (PCV’s) te organiseren, waardoor de belasting beter te reguleren is. Daarnaast leidt het tot kortere lijnen. Inmiddels zijn drie van de vier districtscoördinatoren (DC) gevonden, voor de vierde start een werving. De DC’s hebben zitting in het bestuur van het ABWC.

Na het delen van deze ontwikkelingen was het hoofdthema aan de beurt: de nieuwe klasse Brandbestrijding. Edward Huizer, trainer-adviseur van het NIPV nam  de zaal mee in de basis en achtergronden van de Basisprincipes van Brandbestrijding, Situationele Commandovoering en Human Factors. Hij onderbouwde zijn boeiende verhaal met veel beeldmateriaal uit de praktijk. Na de inbreng van Edward nam Lean de microfoon weer over en gaf hij een toelichting over het project en de totstandkoming van producten zoals het handboek klasse Brandbestrijding en de overige ondersteunende stukken, die inmiddels op de site van het ABWC te vinden zijn.

Eén van de hoogtepunten was de onthulling van de animatie. In deze 7 minuten durende animatie wordt op een overzichtelijke wijze het doel en de opzet van de klasse Brandbestrijding verteld. Ook de animatie is op de site van het ABWC te vinden.

Na het plenaire gedeelte en een goede lunch was de middag gereserveerd voor drie workshops: behandeling van de nieuwe waarnemingsformulieren door Eelco van Eijsden en Cor Kramp, een training ensceneren door twee collega’s van de VRU en een workshop waar input gegeven kon worden over een breed scala aan ABWC-gerelateerde onderwerpen, door Jan Hammer en Ton Klever.

Workshop: inventarisatie Toekomst ABWC

In kleine groepjes werden dmv vragenformulieren input opgehaald hoe zij de toekomst van het ABWC zien en waar aandachtspunten liggen.

De aanwezigen vonden het een actieve werkwijze met goede discussies. Vooral ook de gezamenlijkheid met coördinatoren, waarnemers en vooral ook deelnemers.

Wat valt daarin op:

  • de Veiligheidsregio’s dienen meer het belang in zien in te zien het ABWC door het leveren van ondersteuning van de afdelingen Vakbekwaamheid; financiële ondersteuning naar de organiserende posten en waardering voor de waarnemers. Bij voorkeur uniform binnen alle Veiligheidsregio’s;
  • de behoefte in bijscholingen, vooral op het gebied van feedback;
  • er zijn goede ideeën aangeleverd in het actief werven van nieuwe waarnemers;

Workshop: beoordelingslijsten klasse Brandbestrijding

Bij de workshop waarnemen hebben wij de collega’s meegenomen in de nieuwe jurystaten voor de klasse brandbestrijding. Anders dan bij andere klassen, zijn de jurystaten bij de klasse brandbestrijding ingedeeld in fases. We kennen de volgende fases: aanrijdfase, verkenningsfase, inzetfase, afbouwfase en nazorgfase. Centraal staan de Basis principes van brandbestrijding, Situationele commandovoering en Human factors. Ook zijn er beoordelingscriteria opgenomen hoe de deelnemers functioneren als team. Alle criteria zijn aangevuld/aangepast aan de nieuwste leer- en lesstof en examens die op dit moment aangeboden worden vanuit het NIPV.

Het grootste deel van de collega’s die aanwezig waren, is waarnemer. Zij onderschrijven dat aspecten als onderlinge samenwerking (teamprestatie) en veilig werken belangrijk zijn. Deze aspecten zouden zwaarder moeten tellen dan de inzettijd.

Met het oog op de nieuwe Basis principes van brandbestrijding zijn wij nog zoekende naar de juiste bonificatie. Er is op dit punt input gevraagd aan de collega’s.

Zij geven aan dat de bonificatie wel wenselijk is, maar voorkom dat ploegen onwenselijke acties uit gaan voeren om punten te scoren.

Workshop: Waarnemen

Om input te vergaren over het waarnemen, zijn aan collega’s 10 stellingen voorgelegd en is daarover een gesprek gevoerd.  

De stellingen gingen onder andere over:

  • Benodigde en beschikbare tijd invullen jurylijsten
  • Aanbod bijscholingen waarnemers
  • Kwaliteit van waarnemen

De collega’s zijn in het algemeen positief over hoe nu invulling wordt gegeven aan de bovenstaande punten. Zij gaven gemiddeld een dikke voldoende bij de verschillende vragen en stellingen. Daar zijn wij erg blij mee, omdat we daarmee op de goede weg zitten. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, want er is en blijft altijd ruimte voor verbetering. Wat bijvoorbeeld naar voren kwam, is dat mensen tijdsdruk ervaren om de jurystaten op de juiste manier en op tijd in te vullen. Uit de gesprekken die hierover gingen zijn een aantal mooie praktische tips naar voren gekomen. Deze tips gaan we meenemen.

Afsluiting.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Wij kijken terug op een leuke en informatieve dag! We danken het NIPV en Veiligheidsregio Utrecht voor hun inhoudelijke bijdrage. Tot slot bedanken wij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor het beschikbaar stellen van een deel van de kazerne in Geldermalsen.

We gaan elkaar zien in 2023!