ABWC. De kracht van vakbekwaamheid, maar óók van verbinding!

Als het voorjaar zich aandient en iedereen uitkijkt naar langere dagen en mooi weer, is dit de start van een nieuw seizoen vaardigheidstoetsen. Er klinkt een geluid dat menig brandweerhart sneller laat kloppen: de sirenes van de vaardigheidstoetsen klinken weer!

Verbinding binnen de organiserende post

Al ruim voordat het seizoen van start gaat, wordt gezocht naar een brandweerpost die een vaardigheidstoets wil organiseren. Samen met de organiserende post en het ABWC wordt gesproken over de oefendoelen voor die vaardigheidstoets. Daarna start het zoeken naar een geschikte locatie en het bedenken van een realistisch scenario. En natuurlijk alle andere voorbereidingen.

Het organiseren van een vaardigheidstoets moet niet worden onderschat. De deelnemende ploegen en hun aanhang worden de gehele dag ontvangen op de post en locatie van de vaardigheidstoets. Natuurlijk zijn er ook de vrijwilligers van ABWC, zoals de juryleden en administratie. En niet te vergeten: het publiek. De organiserende post wil graag een uitdagend en voor alle ploegen gelijk scenario neerzetten, ook voor het publiek. Tot slot regelt de post dat er een prijsuitreiking plaatsvindt. Om dit allemaal mogelijk te maken zijn vaak heel veel vrijwilligers van een post én hun familie en vrienden op de been om alles in goede banen te leiden. Voor buitenstaanders lijkt het misschien slechts een dag vol oefeningen en technische uitdagingen, maar voor deze vrijwilligers is het veel meer dan dat. Het organiseren van een vaardigheidstoets heeft een grote verbindende factor binnen een post en er wordt vaak met trots en plezier teruggekeken op wat er samen is neergezet. Als bestuur van het ABWC hebben we groot respect voor jullie inzet om dit ieder jaar weer mogelijk te maken.

Verbinding binnen de deelnemende post

Ook bij de deelnemende posten is sprake van een verbindende factor door de vaardigheidstoetsen. De meeste ploegen oefenen voorafgaand aan de vaardigheidstoets, zodat zij maximaal op elkaar zijn ingespeeld. Er ontstaat een echt teamgevoel en het geeft hen vertrouwen in de kracht van hun repressieve taken. Het competitieve element van de vaardigheidstoets draagt daar zeker aan bij. Er wordt naar een vaardigheidstoets toegeleefd en de spanning bouwt zich op om te presteren. Alle deelnemers hopen verder te komen en uiteindelijk misschien zelfs in de landelijke finale de eer van hun ploeg te mogen verdedigen. Tijdens de vaardigheidstoets is deze teamgeest duidelijk voelbaar. Terwijl de brandweerlieden zich storten op het scenario, worden ze aangemoedigd door de meegebrachte aanhang. Soms is er daarna teleurstelling, als groep of individueel, maar het hechte team vangt elkaar altijd op.

Verbinding tussen de deelnemende posten

En tot slot is er de verbindende factor tussen de deelnemende posten.

Spelende ploegen worden vaak gadegeslagen door ploegen die al hebben gespeeld. Daarna wordt er vaak onderling besproken over wie welke keuze heeft gemaakt en waarom.

Na afloop van de toetsen is er altijd een prijsuitreiking, omlijst met een feestelijke afsluiting van de dag. De vrijwilligers zitten rond lange tafels, lachend en pratend over de uitdagingen van de dag. Er worden verhalen verteld, grappen gemaakt en er wordt meegezongen met de muziek. De spanning van de dag komt tot een hoogtepunt bij de prijsuitreiking. De ploegen die doorgaan zijn dolblij, maar er is ook teleurstelling bij de ploegen als het tegenvalt. De ploegen onderling leggen een hand op elkaars schouder om de ander te steunen of geven een schouderklop ter felicitatie. Deelnemende ploegen voelen zich verbonden door de vaardigheidstoets en hun gedeelde passie.

De kracht van verbinding

Binnen de brandweer wordt vaak gesproken over de vaardigheidstoetsen in relatie tot het vakbekwaam blijven als brandweerorganisatie. En dat is ook heel belangrijk. Het ABWC spreekt niet voor niets over ‘De kracht van vakbekwaamheid’. Maar ik wil hiermee eens wijzen op een andere kracht van het ABWC, namelijk de kracht van verbinding. Want dat het ABWC ook een belangrijke verbindende waarde heeft binnen de brandweer, staat voor mij als een paal boven water. Dat zie ik iedere vaardigheidstoets weer!

Cor Kramp

Bestuurslid ABWC