De kracht van vakbekwaamheid!

Het ABWC bevordert de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen door het organiseren van de vaardigheidstoetsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden. Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klasse 112, de Hoofdklasse en sinds 2023 een nieuwe klasse Brandbestrijding.

Overzicht ploegen geplaatst voor de 1e en de 2e gewestelijke ronden.

In maart zijn we gestart met de vaardigheidstoetsen 2023. Inmiddels zijn er op 60 banen van de verschillende klassen vaardigheidstoetsen geweest.

Daar is natuurlijk ook gestreden om een plaats in de volgende ronde.

Komende zaterdag worden de laatste provinciale ronden in alle klassen gehouden.

De ploegen die zich geplaatst hebben voor de volgende ronde kunt u terug vinden n onderstaande schema's. Let op dit is niet de speelvolgorde. ( deze volgt later)

Hier een overzicht van de geplaatste ploegen per klasse.

112-1-cuijk-2

Informatie over de nieuwe klasse Brandbestrijding

Voor meer informatie over de nieuwe klasse Brandbestrijding ga dan naar Klasse Brandbestrijding

Play Video
Play Video
22090023_ABWC jaarplanning
Werk mee aan de toekomst van het ABWC!

Kom jij ons team waarnemers versterken?

De kracht van vakbekwaamheid!

Vaardigheidstoetsen

Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klasse 112, de klasse Brandbestrijding en Hoofdklasse. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen!

Play Video

Klasse Brandbestrijding

In deze klasse worden vaardigheidstoetsen uitgezet in objecten met één of meerdere bouwlagen. Dit kunnen zijn woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken, enz. Ook kunnen andere objecten zoals vaartuigen, voertuigen, tankwagens, enz. worden gebruikt. De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverlenings- en/of bergingswerkzaamheden.

Klasse 112

In deze klasse zijn alle vormen van incidentbestrijding mogelijk.
De inzet in klasse 112 dient te gebeuren door de bezetting van de deelnemende ploeg met middelen uit het voertuig (conform standaardbestek). Er kan, waar nodig, samengewerkt moeten worden met een HV, OvD, HW, AGS, politie, ambulance en overige specialistische of ondersteunende diensten.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse is het aantal mogelijkheden van inzet onbeperkt. Naast brandbestrijdingswerkzaamheden kunnen daardoor ook handelingen verricht moeten worden uit het andere takenpakket van de brandweer, zoals technische hulpverlening, reddingswerk en ongevallen met gevaarlijke stoffen. De werkzaamheden worden verricht onder de operationele leiding van een officier van dienst.

ABWC in 2023

0

Vaardigheidstoetsen

0

(plv) regionaal Coordinatoren

0

Waarnemers

0

Deelnemers

0

Ingeschreven ploegen