Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het ABWC. U dient zich ervan bewust te zijn dat het ABWC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Het ABWC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om met u in contact te treden wanneer u ons daarom heeft gevraagd door het contactformulier op onze website in te vullen of door ons een e-mail te sturen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Het ABWC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Toestemming

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door het ABWC op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het ABWC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het ABWC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ABWC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@abwc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het ABWC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het ABWC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Het ABWC behoudt zich het recht voor om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen. U dient daarom regelmatig dit statement te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Hyperlinks

Indien de website van het ABWC hyperlinks naar andere websites bevat en u via deze hyperlinks andere websites bezoekt valt u onder het Privacy Statement van die betreffende website. Het ABWC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de betreffende privacy statements.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Statement of de behandeling van uw persoonsgegevens door het ABWC kunt u deze stellen via secretariaat@abwc.nl. Indien u inzage wilt in uw door ons verzamelde gegevens of verwijdering van uw gegevens dan kunt u via hetzelfde e-mailadres een verzoek daartoe doen.