Over ABWC

Het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) organiseert als sinds 1946 brandweerwedstrijden die later worden zijn omgezet naar vaardigheidstoetsen toetsen voor alle regionale en bedrijfsbrandweerkorpsen in Nederland. Onze missie is om de brandweerkorpsen uitdagende scenario’s voor te zetten waarin de deelnemers al hun vaardigheden, hun deskundigheid en en ervaringen kunnen tonen. Jaarlijks nemen er zo'n 580 ploegen deel aan de diverse vaardigheidstoetsen. Deze zijn te onderscheiden in een klasse 112, een Hoofdklasse en sinds 2023 de klasse Brandbestrijding

Vaardigheidstoetsen

Vaardigheidstoetsen zijn bij uitstek waardevolle oefeningen om de operationele kennis en kunde te testen. De deelnemers worden objectief beoordeeld door vakbekwame waarnemers uit het hele land. Dit alles onder tijdsdruk, met een zo realistisch mogelijk scenario. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel.

De waarnemers geven direct na de deelname persoonlijke feedback aan iedere individuele deelnemer. De opgedane kennis en ervaring nemen de deelnemers mee in de praktijk.

Het competitie-element van de vaardigheidstoetsen verhoogt de spanning. Na de uitlag weten de deelnemers waar ze kwalitatief staan ten opzichte van andere ploegen. Elke ploeg krijgt bij de prijsuitreiking een rapport met daarin een waardering van de verrichtingen en een overzicht van de aandachtspunten. De opgedane leerpunten kunnen vervolgens verwerkt worden in de lokale oefeningen en bijscholingen. Bovendien worden deelnemers in staat gesteld na eigen inzet andere korpsen hetzelfde scenario aan te zien pakken. Hierdoor kan geleerd worden van elkaar.

Naast het testen van de kennis zorgt deelname aan vaardigheidstoetsen ook voor teambuilding en sociale verbinding. Samen de strijd aan gaan verhoogt de onderlinge betrokkenheid, het plezier en motivatie. Er ontstaan ook persoonlijke banden tussen mensen uit verschillende korpsen.

Vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

ABWC in 2024

0

Vaardigheidstoetsen

0

(plv) regionaal Coordinatoren

0

Waarnemers

0

Deelnemers

0

Ingeschreven ploegen