Missen

Beste lezers,

Inmiddels lijkt Covid-19 al weer iets van lang geleden. Als Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité draaien we -gelukkig als vanouds- weer volop ons seizoen van vaardigheidstoetsen. Tijdens mijn bezoeken aan de vaardigheidstoetsen in het land zie ik dat iedereen het gemist heeft; niet alleen de spanning van deelname, maar vooral ook de ontspanning door elkaar weer te ontmoeten.

Anno 1946

Onze vaardigheidstoetsen vormen al sinds 1946 het hart en de ziel van het ABWC. We hebben teams vanuit alle hoeken van het land die samenkomen om de strijd aan te gaan in een uitdagende, realistische en veilige omgeving. Het zijn deze toetsen die ons in staat stellen om de grenzen te verleggen, zowel individueel als collectief. Het is een moment waarop de deelnemers kunnen schitteren en hun vaardigheden en teamwork kunnen tonen.

Maar door Corona hebben we nog iets ander moeten missen: in 2021 bestond het ABWC 75 jaar. Ik moest het even opzoeken op Wikipedia, maar het is een rodium jubileum. Als bestuur hebben we toen moeten besluiten geen aandacht te geven aan deze mijlpaal. Maar toch is het iets om met elkaar trots op te zijn.

Terugkijkend op (inmiddels dus) 77 jaar geschiedenis zien we niet alleen de groei en ontwikkeling van het ABWC, maar ook de evolutie van brandweervaardigheden en -technologieën. Het ABWC heeft altijd gestreefd voorop te lopen door zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te zorgen dat de vaardigheidstoetsen relevant blijven in een snel veranderende wereld. Van de introductie van nieuwe scenario’s en uitdagingen tot het implementeren van de nieuwste doctrines, het ABWC heeft altijd gestreefd naar vooruitgang en innovatie.

Een hechte gemeenschap

Maar het ABWC is meer dan alleen vaardigheidstoetsen. We zijn een gemeenschap van brandweerlieden die elkaar steunen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen hebben we een netwerk opgebouwd dat de uitwisseling van kennis en ervaring bevordert. We hebben gezien hoe deze verbondenheid leidt tot nieuwe inzichten, innovatieve benaderingen en een continue groei van onze vaardigheden. Door Covid-19 hebben we ook gezien hoe het is om dat te moeten missen.

Een jubileum is een moment van reflectie en dankbaarheid. We eren degenen die het ABWC hebben opgericht en degenen die gedurende al die jaren hebben bijgedragen aan het succes van de organisatie. We eren de brandweerlieden die met passie en toewijding hebben deelgenomen aan de toetsen en hebben gestreefd naar vakbekwaamheid. En we eren ook de supporters, organisatoren en partners die ons hebben gesteund en ons hebben geholpen om dit prachtige jubileum te bereiken.

Als voorzitter van het ABWC voel ik me vereerd en dankbaar dat ik deel uitmaak van deze prachtige organisatie. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst, wetende dat het ABWC zal blijven ontwikkelen, zich aanpassen en brandweerlieden zal blijven inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Met elkaar en voor elkaar!

Lean Remmerde

Voorzitter ABWC