Klasse Brandbestrijding start in 2023!

Het seizoen 2022 zit er bijna op.  Het tijd om vooruit te kijken naar seizoen 2023. Stond 2022 in het teken van het afscheid nemen van de klasse TS-HD, zo staat 2023 in het teken van de start van de nieuwe klasse Brandbestrijding. Wat gaat er veranderen? Hierbij een eerste korte blik.

Klasse Brandbestrijding

Na een vertraging door Corona gaat het in 2023 dan eindelijk gebeuren. We horen van de deelnemers en de organiserende posten dat het de hoogste tijd is. Veel regio’s zijn namelijk al ver met de implementatie van de Basisprincipes van Brandbestrijding en hoge druk is zeker niet meer de standaard bij een inzet met brand. 

De afgelopen periode is er gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe klasse Brandbestrijding. Een werkgroep met vertegenwoordiging uit het hele land heeft input geleverd en hard gewerkt aan de kaders en documenten die nodig zijn. Waarvoor onze dank! Inmiddels is het handboek afgerond en wordt er gewerkt aan een animatie die duiding geeft over vorm en inhoud van de nieuwe klasse. Dit alles willen we uitgebreid aan jullie presenteren op 12 november, bij onze landelijke Themadag.

Beschrijving klasse

In de klasse Brandbestrijding worden vaardigheidstoetsen geënsceneerd die inspelen op kerntaak Brandbestrijding en in het bijzonder brandbestrijding in gebouwen. Bij scenario’s in de klasse Brandbestrijding vormen de Basisprincipes van Brandbestrijding (BPB), Situationele Commandovoering (SC) en Human Factors (HF) het uitgangspunt. De huidige waarnemingsformulieren zijn daarop aangepast. Bron voor de aanpassingen zijn de actuele toetswijzers van het Centrum voor Vorming en Opleiding Brandweer (COVB).

Basisprincipes van Brandbestrijding

In de klasse Brandbestrijding zijn de Basisprincipes van Brandbestrijding het uitgangspunt. De BPB bestaan uit vijf eenvoudige en praktische vuistregels voor het bestrijden van gebouwbranden:

 1. Neem meer tijd (stop en denk na).
 2. Doe een buitenverkenning, met als doel de brandruimte van buiten te vinden en de brand van buiten te blussen.
 3. Beantwoord drie vragen tijdens de buitenverkenning:
  1. Waar zit de brand?
  1. Is de brand (van buitenaf) bereikbaar?
  1. Is er voldoende koelend vermogen?
 4. Als het gaat om een klein gebouw zoals een woning, of een gebouw met kleine ruimten, en er is voldoende koelend vermogen, dan is een offensieve binneninzet in het algemeen veilig mogelijk onder voorwaarden.
 5. Schat het potentiële brandvermogen in en neem voldoende koelend vermogen mee. Gebruik de vuistregels voor (potentieel) brandvermogen en benodigd koelend vermogen.

Situationele commandovoering

Het inschatten van de ontwikkeling van een incident en het vaststellen van doelen tijdens de inzet is onderdeel van commandovoering. Commandovoering bestaat uit het nemen van beslissingen over operationele zaken en het laten uitvoeren van deze beslissingen. Als bevelvoerder kun je pas goed sturing of leiding geven aan incidentbestrijding als je weet wat er gaande is, welke bedreigingen er zijn en welke kansen er liggen.

Er zijn 3 verschillende situaties waarmee een bevelvoerder geconfronteerd kan worden:

 • Hij/zij weet wat er aan de hand is en weet ook hoe dit is op te lossen.

Dit noemen we eenvoudig. Situationele commandovoering: hiërarchisch

 • Hij / zij weet wat er aan de hand is maar weet niet hoe dit op te lossen is.

Dit noemen we ingewikkeld. Situationele commandovoering: specialistisch

 • Hij / zij weet niet precies wat er aan de hand is en weet ook niet hoe dit op te lossen.

Dit noemen we complex. Situationele commandovoering: swarming (beeldvorming)

Human Factors

Een belangrijke factor bij commandovoering ben jij als mens. Dit noemen we “Human Factors”. Het is belangrijk om te weten welke human factors van invloed kunnen zijn op je commandovoering.

Alle incidenten bevatten stressfactoren:

 • De verantwoordelijkheid voor het incident.
 • De dreiging van slachtoffers en/of schade.
 • De eigen veiligheid en die van collega’s, omstanders en slachtoffers.
 • De onzekerheid hoe het incident zich ontwikkeld.
 • De onzekerheid over wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.
 • Een gevoel van gebrek aan ervaring.
 • De (beleving van) grote tijdsdruk.

Stressfactoren kunnen leiden tot (automatische) stressreacties.

De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverlenings- en/of bergingswerkzaamheden. De mogelijkheid bestaat dat ondersteunende voertuigen worden ingezet bij de aanpak van het incident. Deze wordt door het organiserende korps beschikbaar gesteld. De bevelvoerder van de deelnemende ploeg bepaalt of en hoe deze worden ingezet, conform de praktijk.

Themadag 12 november

Wil je meer weten? Geef je op voor de landelijke Themadag op 12 november. Op die dag zijn er workshops, over onder andere de  Basisprincipes van Brandbestrijding, dynamisch ensceneren en zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de totstandkoming en de achtergronden van de klasse Brandbestrijding.