Probeer ons eens te verslaan tijdens een vaardigheidstoets!

Janneke Zeebregts & Jolanda Manders, leden van de ploeg Vrouwen VRBZO vertellen over de meerwaarde van het meedoen aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC.

Het competitie-element van de vaardigheidstoetsen verhoogt de spanning. Na de uitlag weten de deelnemers waar ze kwalitatief staan ten opzichte van andere ploegen. Bovendien worden deelnemers in staat gesteld na eigen inzet andere korpsen hetzelfde scenario aan te zien pakken. Hierdoor kan geleerd worden van elkaar.

Naast het testen van de kennis zorgt deelname aan vaardigheidstoetsen ook voor teambuilding en sociale verbinding. Samen de strijd aan gaan verhoogt de onderlinge betrokkenheid, het plezier en motivatie. Er ontstaan ook persoonlijke banden tussen mensen uit verschillende korpsen.

Nieuw: Klasse Brandbestrijding

Komend seizoen introduceert het ABWC de nieuwe Klasse Brandbestrijding. In de klasse Brandbestrijding worden vaardigheidstoetsen geënsceneerd die inspelen op kerntaak Brandbestrijding en in het bijzonder brandbestrijding in gebouwen. Bij scenario’s in de klasse Brandbestrijding vormen de Basisprincipes van Brandbestrijding (BPB), Situationele Commandovoering (SC) en Human Factors (HF) het uitgangspunt.

Inschrijven vaardigheidstoetsen 2023

De inschrijving voor de vaardigheidstoetsen 2023 zijn van start gegaan en sluit op 15 november 2022. Zorg dat je erbij bent!

Meer informatie en inschrijven: www.abwc.nl