District Coördinatoren

De afgelopen maanden heeft het bestuur onderzoek gedaan naar een effectievere werkwijze naar de taken de functie landelijk coördinator. Regelmatig bezoeken, het onderhouden van intensief contact den met de provinciaal coördinator bleek niet meer uitvoerbaar met één landelijk coördinator.

Ontwikkelingen

Vanaf 2023 wordt de nieuwe klasse Brandbestrijding geïntroduceerd. Dit wordt een grote (benodigde) verandering van de deelnemers en organiserende posten. Maar ook de effecten voor de komende jaren voor de andere klasse. Dit vraagt intensie begeleiding vanuit het bestuur naar de provinciaal coördinatoren.

Districtsindeling Veiligheidsregio’s Brandweer Nederland.

De 25 Veiligheidsregio’s zijn verdeeld in 6 districten. Momenteel lopen er verkennende gesprekken hoer het ABWC aansluiting kan vinden in de vakraad Leren & Ontwikkelen. In de vakraad zitten de vertegenwoordigers van de districten, dat lijkt voor het ABWC een prima platform om verbinding te leggen met de veiligheidsregio’s

De vraag voor het ABWC was om een goede verdeling van de districten of provincies te maken die uitvoering geven aan de taken van een landelijk coördinator.

Indeling 4 districten (District Coördinatoren)

Hieronder staat de nieuwe indeling voor de District Coördinatoren. Voor district 4 zijn we nog op zoek naar een goede kandidaat. De District Coördinatoren werken onderling nauw samen en stemmen zaken af. We verwachten hiermee de provinciaal Coördinatoren goed te kunnen ondersteunen en meer onderlinge samenwerking.

District 1.

District Coördinator: Cor Kramp

Provinciaal coördinatoren:

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel

District 2.

District coördinator: Vacature

Provinciaal coördinatoren:

Gelderland, Utrecht Noord Holland

District 3.

District coördinator: Eelco van Eijsden

Provinciaal coördinatoren:

Zuid Holland, Zeeland, Midden & West Brabant

District 4.

District coördinator: Vacature

Provinciaal coördinatoren:

Brabant Noord, Brabant Zuid Oost, Limburg

Effecten op bestuurssamenstelling

Bovenstaande werkwijze heeft natuurlijk ook effecten op de bezetting en de verdeling van functies bij het bestuur ABWC. Hieronder de nieuwe verdeling van functies

BESTUURSFUNCTIE:WAS:WORDT: (BLIJFT)
VoorzitterJoop HuizingLean Remmerde
PenningmeesterJan HammerJan Hammer
WedstrijdsecretariaatJoop HuizingJoop Huizing
Bestuurssecretariaatnieuwe functieLisa Godee
District coördinator 1.nieuwe functieCor Kramp
District coördinator 2.nieuwe functieVacature
District coördinator 3.nieuwe functieEelco van Eijsden
District coördinator 4.nieuwe functieVacature
Kwaliteit % InnovatieLean RemmerdeVacature