Lean Remmerde voorzitter ABWC

Tijdens de vergadering van het Bestuur en Coördinatoren is de voorzitter hamer door de huidige interim voorzitter Joop Huizing overgedragen aan Lean Remmerde. Lean is voor het ABWC geen onbekende , al vele jaren zelf te hebben deel genomen aan vaardigheidstoetsen en binnen de provincie Gelderland actief zeer actief geweest te zijn.

Lean maakt al enkele jaren deel uit van het bestuur. Was daarin onder meer verantwoordelijk was voor dossiers innovatie en kwaliteit. De laatste twee jaar vooral veel energie gestopt in de ontwikkeling van de nieuwe klasse Brandbestrijding. Een klasse waar we voor de komende jaren weer voldoende kennis en uitdagingen in kunnen stoppen.

Met veel vertrouwen van het comité en de bestuursleden is Lean voorgedragen voor het voorzitterschap.

Tijdens zijn “Maidenspeech” ging Lean uitgebreid in over de toekomst van het ABWC. Het belang om ook landelijk goed aangesloten te blijven bij de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio.

De vrijwilliger staat centraal, de vaardigheidtoetsen vervullen daar een zeer belangrijke rol bij.

De interim voorzitter Joop Huizing werd bedankt voor de periode van waarnemen.

Lean ontving een passende bos bloemen. Wij wensen je veel succes met deze mooie nieuwe klus.