Start vaardigheidstoetsen 2024

Tijdens de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van het bestuur en de (assistenten) Provinciaal Coördinatoren uit heel Nederland in Bussum zijn afspraken gemaakt voor het seizoen 2024.

Altijd een functionele bijeenkomst waar naast de afspraken die gemaakt werden ook de noodzakelijk spullen, zoals prijzen, prijsplaatsjes, de kleding, en veel administratieve middelen voor iedere provincie klaar stond.

Aandachtpunten voor 2024

 • De indeling van de ploegleden wordt door de bevelvoerder vooraf bepaald. De verplichte herkenbare nummering van alle ploegleden staat beschreven in artikel 4.7. Nadat de ploeg ter plaatse is op het incident kan op basis van de bevindingen ter plaatse, door de bevelvoerder, worden gekozen een andere inzettactiek te hanteren. Dit kan alleen gemotiveerd, de motivatie hiervoor dient bekend te zijn bij de waarnemers. Verder moet deze uiteraard voldoen aan het gestelde in artikel 4.5. (veilig, effectief en efficiënt). Hiermee is structurele loting vooraf komen te vervallen.
 • Ploegen die zich plaatsen in een volgende ronde kunnen zich niet laten vervangen door een ander team of post.
 • De bezwarenprocedure (Artikel 15) is opgenomen in het wedstrijdreglement 2024.
 • De opbouw zwaarte vaardigheidstoetsen:
  • Provinciale ronde > maximaal Middel Incident
  • Gewestelijke ronde > maximaal Groot incident
  • Landelijke 112 / Brandbestrijding > maximaal Groot Incident
  • Landelijke Hoofdklasse > maximaal Zeer Groot Incident
 • Voor 2024 zijn er geen aanpassingen beoordelingslijsten.

Toelichting beoordelingslijsten

In het najaar van 2023 heeft een projectgroep, in opdracht van het bestuur van het ABWC, de beoordelingslijsten van de klasse brandbestrijding herzien. De projectgroep bestaat uit Bert van den Heerik, Sjoerd Veltman, Addy Burger, Jan Vlieland, Peter van Wijk en Martin van Veldhuisen . Zij hebben een zeer mooi product opgeleverd, waar het bestuur haar waardering voor heeft uitgesproken. Vanuit het veld is er duidelijk behoefte aan nieuwe beoordelingslijsten en is de vraag gesteld of deze lijsten al het seizoen 2024 in gebruik kunnen worden genomen. Als bestuur willen wij echter niet dezelfde fout maken als bij de introductie van de klasse brandbestrijding. Om die reden heeft het bestuur besloten om de lijsten pas in het seizoen 2025 te gaan implementeren. De tijd die wij daarmee kopen willen wij gebruiken om de lijsten in de praktijk te testen, meer data te genereren, de waarnemers bij te praten en de administratie/ techniek aan te passen. Als bestuur begrijpen wij de wens om met de nieuwe lijsten te gaan werken c.q. afscheid te nemen van de huidige lijsten, maar wij vinden het verstandiger om dit één seizoen uit te stellen.

Veel succes met de voorbereidingen.

het Bestuur ABWC