Versterking !

Bestuur.

Als bestuur van het ABWC zijn wij verheugd om te melden dat met ingang van 1 januari 2024 Brian Smits is toegevoegd aan ons bestuur. Brian zal zich vooral gaan richten op de portefeuille Kwaliteit en Innovatie.  Velen van jullie kennen Brian als trainer / adviseur voor het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Naast zijn werk is hij repressief actief als Officier van Dienst voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Districtcoördinatoren

Met de invulling van de portefeuille Kwaliteit en Innovatie is onze zoektocht naar versterking nog niet klaar. Wij zoeken nog steeds twee Districtscoördinatoren. Voor het seizoen 2024 is wel een tijdelijke oplossing gevonden voor één van deze vacatures:

Gert Mulder is bereid gevonden om voor de periode van één jaar de rol van Districtscoördinator op zich te nemen. Gert zal gedurende die periode geen deel uit maken van het bestuur. Gert zal het district Brabant Noord – Brabant Zuid Oost en Limburg onder zijn hoede nemen.

Wij zijn Gert hier heel dankbaar voor! 

Provinciaal-Coördinatoren Gelderland/Flevoland

Daarnaast zijn wij de afgelopen periode druk geweest met het zoeken van nieuwe Provinciaal-Coördinatoren (PC) voor Gelderland. Op dit moment zijn twee personen bereid gevonden de rol van PC op zich te nemen. Dit zijn Henk Timmer en Arie van Dooijeweert.

Henk is dagdagelijks werkzaam als Medewerker Opleiden en Oefenen voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en repressief actief binnen de post Kesteren.

Arie is werkzaam als Teamleider Vakbekwaamheid, ook binnen de VRGZ, en repressief actief als Officier van Dienst en Teamleider STH van team Midden. 

Henk, Arie en hun ondersteuners nemen komend seizoen de taken over van Jan van den Brink en Martin de Zwaan. Jan en Martin zijn bereid gevonden een warme overdracht te doen gedurende het seizoen 2024. Waarvoor onze dank!

Het bestuur wenst Brian, Gert, Henk en Arie veel succes.