Bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding

Als ABWC vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en kennis die binnen de brandweer beschikbaar is. Met de ontwikkeling van de nieuwe klassen vaardigheidstoetsen (Brand en TS-4) is toepassing van de nieuwste kennis een voorwaarde voor een succesvolle proefperiode en implementatie. Onze waarnemers worden in de eigen veiligheidsregio gelukkig goed voorzien van kennis door middel van opleidingen en bijscholingen. We constateren wel dat hierin per regio afwijkende planningen worden toegepast. Als ABWC willen wij graag daar waar het kan ondersteuning bieden. Om dit mogelijk te maken zijn er overleggen gevoerd met de Brandweeracademie. Het ABWC wordt de gelegenheid geboden om 12 waarnemers de landelijke bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding te laten volgen. Wij als ABWC zijn erg blij met dit aanbod.

Binnen het lectoraat Brandweerkunde van de Brandweeracademie hebben tal van onderzoeken geleid tot de Basisprincipes van brandbestrijding (voorheen De hernieuwde kijk op brandbestrijding). Het resultaat is een globaal en overzichtelijk handelingsperspectief voor de bestrijding van gebouwbranden. In het vijfdaagse bijscholingsprogramma Basisprincipes van brandbestrijding ontmoeten medewerkers van incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid elkaar om de Basisprincipes van brandbestrijding te doordenken en aan de hand van casuïstiek praktisch te leren toepassen. Het bijscholingsprogramma is bedoeld voor docenten, waarnemers, (praktijk)instructeurs, bevelvoerders, (H)OvD-en, specialisten brandpreventie, brandonderzoekers, oefencoördinatoren of oefenleiders die de vakkennis willen verrijken en verdiepen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding.

De deelnemers maken kennis met de Basisprincipes van brandbestrijding en de onderzoeksresultaten en modellen waarop dit handelingsperspectief is gebaseerd. De deelnemers vergroten hiermee hun inzicht in brandbestrijding en in de relaties tussen incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid. Deze ontwikkelingen worden op een samenhangende en interactieve manier aangeboden. Deelnemers kunnen de toepasbaarheid ervan zelf ontdekken aan de hand van casussen.

Programma

Elke dag staat een ander thema centraal.

  1. Branddynamica en brandbestrijding
  2. Gebouw- en brandfysica voor de brandweer
  3. De human factor: menselijke beperkingen bij incidentbestrijding​
  4. Verkennen van gebouwbranden
  5. Oefenen met de Basisprincipes van brandbestrijding ​

De afgelopen periode is binnen alle afdelingen van het ABWC de vraag uitgezet wie er interesse had in het volgen van deze bijscholing. De binnengekomen aanmeldingen zijn verwerkt en doorgegeven aan de Brandweeracademie. Na een eerder uitstel door Corona, ziet het er nu naar uit dat de ‘ABWC groep’ mag gaan starten op woensdag 31 maart.

Na afronding van de bijscholing zijn we als ABWC in staat om desgewenst de opgedane kennis verder te verdelen onder onze waarnemers in het land. Denk bijvoorbeeld aan een train-de-trainer-sessie, die verzorgd wordt door één of meerdere deelnemers die de bijscholing namens het ABWC heeft gevolgd.

Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur van het ABWC

Lean Remmerde

Bestuurslid ABWC