Friesland

Friesland (ingeschreven ploegen 2023)

VR-FRYSLÂN NOORD post ANJUM 112
VR-FRYSLÂN NOORD post FRANEKER 112
VR-FRYSLÂN NOORD post KOLLUM - 2 112
VR-FRYSLÂN NOORD post OUDEGA 112
VR-FRYSLÂN NOORD post St. ANNAPAROCHIE 112
VR-FRYSLÂN ZUID  post BEETSTERZWAAG 112
VR-FRYSLÂN ZUID  post KOUDUM 112
VR-FRYSLÂN ZUID  post OOSTERWOLDE 112
VR-FRYSLÂN ZUID  post WOMMELS 112
VR-FRYSLÂN ZUID post JUBBEGA 112
VR-FRYSLÂN ZUID post LEMMER 112
VR-FRYSLÂN ZUID post TJALLEBERD 112
VR-FRYSLÂN ZUID post URETERP 112
VR-FRYSLÂN ZUID post WORKUM 112
VR-FRYSLÂN-ZUIDOOST post WOLVEGA 112
VR-FRYSLÂN NOORD post DRACHTEN Brandbestrijding
VR-FRYSLÂN NOORD post KOLLUM Brandbestrijding
VR-FRYSLÂN NOORD TEAM VAKBEKWAAMHEID Brandbestrijding
VR-FRYSLÂN ZUID post HEERENVEEN Brandbestrijding