Klasse 112

In deze klasse zijn alle vormen van incidentbestrijding mogelijk.
De inzet in klasse 112 dient te gebeuren door de bezetting van de deelnemende ploeg met middelen uit het voertuig (conform standaardbestek). Er kan, waar nodig, samengewerkt moeten worden met een HV, OvD, HW, AGS, politie, ambulance en overige specialistische of ondersteunende diensten. Ook de inzet van een eenheid met een variabele voertuigbezetting (bijvoorbeeld een snel interventievoertuig van twee personen of een TS met vier personen) kan voorkomen. Deze worden door het organiserende korps beschikbaar gesteld. De bevelvoerder van de deelnemende ploeg bepaalt of en hoe de specialistische of ondersteunende diensten worden ingezet, conform de praktijk.