Vaardigheidstoetsen

Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen Brandbestrijding, 112 en Hoofdklasse. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen!

Vaardigheidstoetsen zijn bij uitstek waardevolle oefeningen om de operationele kennis en kunde te testen. De deelnemers worden objectief beoordeeld door vakbekwame waarnemers uit het hele land. Dit alles onder tijdsdruk, met een zo realistisch mogelijk scenario. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel.

De waarnemers geven direct na de deelname persoonlijke feedback aan iedere individuele deelnemer. De opgedane kennis en ervaring nemen de deelnemers mee in de praktijk.

Het competitie-element van de vaardigheidstoetsen verhoogt de spanning. Na de uitlag weten de deelnemers waar ze kwalitatief staan ten opzichte van andere ploegen. Elke ploeg krijgt bij de prijsuitreiking een rapport met daarin een waardering van de verrichtingen en een overzicht van de aandachtspunten. De opgedane leerpunten kunnen vervolgens verwerkt worden in de lokale oefeningen en bijscholingen. Bovendien worden deelnemers in staat gesteld na eigen inzet andere korpsen hetzelfde scenario aan te zien pakken. Hierdoor kan geleerd worden van elkaar.

Naast het testen van de kennis zorgt deelname aan vaardigheidstoetsen ook voor teambuilding en sociale verbinding. Samen de strijd aan gaan verhoogt de onderlinge betrokkenheid, het plezier en motivatie. Er ontstaan ook persoonlijke banden tussen mensen uit verschillende korpsen.

Klasse Brandbestrijding

In deze klasse worden vaardigheidstoetsen uitgezet in objecten met één of meerdere bouwlagen. Dit kunnen zijn woonhuizen, werkplaatsen, fabrieken, enz. Ook kunnen andere objecten zoals vaartuigen, voertuigen, tankwagens, enz. worden gebruikt. De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverlenings- en/of bergingswerkzaamheden.

Klasse 112

In deze klasse zijn alle vormen van incidentbestrijding mogelijk.
De inzet in klasse 112 dient te gebeuren door de bezetting van de deelnemende ploeg met middelen uit het voertuig (conform standaardbestek). Er kan, waar nodig, samengewerkt moeten worden met een HV, OvD, HW, AGS, politie, ambulance en overige specialistische of ondersteunende diensten.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse is het aantal mogelijkheden van inzet onbeperkt. Naast brandbestrijdingswerkzaamheden kunnen daardoor ook handelingen verricht moeten worden uit het andere takenpakket van de brandweer, zoals technische hulpverlening, reddingswerk en ongevallen met gevaarlijke stoffen. De werkzaamheden worden verricht onder de operationele leiding van een officier van dienst.