Ingeschreven ploegen

Overzicht ingeschreven ploegen 2023

Groningen

Drenthe

Utrecht

Noord  Holland

Brabant Noord

Midden West Brabant

Limburg

Friesland

Overijssel

Zuid  Holland

Gelderland

Brabant Zuid Oost

Zeeland