Samenwerking met Jeugdbrandweer Nederland

Op woensdag 16 augustus jl. hebben Marcel Jonkman, voorzitter Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) en Lean Remmerde, voorzitter ABWC een overeenkomst ondertekend.

Met ondertekening van deze overeenkomst zal JBNL in licentie gebruik gaan maken van de wedstrijdsoftware. Deze wedstrijdsoftware is eigendom van het ABWC en wordt al sinds 2015 gebruikt. De ontwikkeling en onderhoud hiervan wordt samen met het bedrijf Magic webservices & solutions uit Lelystad gedaan. Jaarlijks worden de mogelijkheden en wensen verder ontwikkeld.

De JBNL is op dit moment bezig met het softwarepakket eigen te maken en in te richten naar hun wensen. In het najaar zal er tijdens een pilot wedstrijd de software worden ingezet.

Het bestuur wenst de JBNL veel succes met het gebruik van de software tijdens de wedstrijden van de jeugdbrandweer