Vaardigheidstoetsen ABWC weer van start

Op 11 maart vonden de eerste vaardigheidstoetsen van het ABWC plaats, waarbij maar liefst 608 teams deelnamen. Deze teams namen deel aan verschillende vaardigheidstoetsen, waarbij de eerste ronde begon met de Provinciale voorrondes. De beste ploegen zullen vervolgens doorgaan naar de Gewestelijke voorrondes en als zij ook daar succesvol zijn, mogen zij zich opmaken voor de Landelijke finales in september.

Naast de Klasse 112 en Hoofdklasse zijn er dit jaar voor het eerst vaardigheidstoetsen in de Klasse Brandbestrijding. De omschakeling van de Klasse TS-HD naar Klasse Brandbestrijding komt precies op tijd. Veel regio’s zijn namelijk al ver met de implementatie van de Basisprincipes van Brandbestrijding en hoge druk is zeker niet meer de standaard bij een inzet met brand. 

Klasse Brandbestrijding

In de klasse Brandbestrijding worden vaardigheidstoetsen geënsceneerd die inspelen op kerntaak Brandbestrijding en in het bijzonder brandbestrijding in gebouwen. De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverleningsen/of bergingswerkzaamheden. De mogelijkheid bestaat dat ondersteunende voertuigen worden ingezet bij de aanpak van het incident. Deze wordt door het organiserende korps beschikbaar gesteld. De bevelvoerder van de deelnemende ploeg bepaalt of en hoe deze worden ingezet, conform de praktijk. Dit alles onder tijdsdruk, met een zo realistisch

mogelijk scenario. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel.

Hier een eerste sfeerimpressie van deze klasse Brandbestrijding

Vaardigheidstoetsen

Vaardigheidstoetsen zijn bij uitstek waardevolle oefeningen om de operationele kennis en kunde te testen. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke

scenario’s. De deelnemers worden objectief beoordeeld door vakbekwame waarnemers uit het hele land. De waarnemers geven direct na de deelname persoonlijke feedback aan iedere individuele deelnemer.

Het competitie-element van de vaardigheidstoetsen verhoogt de spanning. Na de uitlag weten de deelnemers waar ze kwalitatief staan ten opzichte van andere ploegen. Elke ploeg krijgt bij de prijsuitreiking een rapport met daarin een waardering van de verrichtingen en een overzicht van de aandachtspunten. De opgedane leerpunten kunnen vervolgens verwerkt worden in de lokale oefeningen en bijscholingen. Bovendien worden deelnemers in staat gesteld na eigen inzet andere korpsen hetzelfde scenario aan te zien pakken. Hierdoor kan geleerd worden van elkaar.

Naast het testen van de kennis zorgt deelname aan vaardigheidstoetsen ook voor teambuilding en sociale verbinding. Samen de strijd aan gaan verhoogt de onderlinge betrokkenheid, het plezier en motivatie. Er ontstaan ook persoonlijke banden tussen mensen uit verschillende korpsen.

Over het ABWC

Het ABWC bevordert de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen door het organiseren van de vaardigheidstoetsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Meer informatie: www.abwc.nl