Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van collega’s die zich verdienstelijk hebben ingezet.

Na twee jaar was afgelopen vrijdag het bestuur en de (assistent) provinciaal Coördinatoren uit Nederland in Bussum bijeen voor hun jaarlijks najaarsvergadering. Een zeer boeiende vergadering met diverse onderwerpen en prima discussies.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van vijf collega’s die zich in de afgelopen jaren zeer verdienstelijk hebben ingezet voor het ABWC.

Theo Seubers neemt na 20 jaar actief geweest te zijn afscheid. Al die jaren was Theo actief in de provincie Drenthe, als assistent en de laatste jaren in de rol van provinciaal Coördinator van Drenthe. Vele wedstrijden/vaardigheidstoetsen werden door hem georganiseerd en begeleid. Theo is accuraat, zorgvuldig en punctueel, maar vooral grote betrokkenheid. Theo werd door de voorzitter toegesproken met lovende woorden. Kreeg voor zijn inzet een beeldje en een mooie bos bloemen uitgereikt.


Marcel de Vries als sinds 1998 actief in de provincie Utrecht. Marcel is een doener die altijd maanden van te voren de voorbereidingen van de vaardigheidstoetsen op orde had. Doorpakken en zorgen dat ploegen, de waarnemers en de organiserende posten goed werden ondersteund. Vele jaren heeft Marcel ook zorg gedragen dat het ABWC middels een goed ingerichte stand vertegenwoordigd was bij het jaarlijkse brandweercongres. Marcel werd bedankt voor je tomeloze inzet en kreeg een beeldje en een passende bos bloemen door de voorzitter uitgereikt.


Jo Vermeulen is sinds 2000 de stille kracht achter de vaardigheidstoetsen in Zuid Holland. Als assistent provinciaal Coördinator draagt Jo zorg voor alles wat nodig was om een vaardigheidstoets te organiseren. Tijdens de vaardigheidstoetsen stimuleerde Jo de waarnemers en bewaakte de kwaliteit. Altijd positief gestemd, een goede humor was Jo vooral een voorbeeld voor velen. Jo werd ook bedankt voor zijn inzet die werd ondersteund met een bijpassend beeldje en een mooie bos bloemen.


Theo Clijnk de motor van de vaardigheidstoetsen in Brabant Noord. De grote regelaar. Als assistent van diverse provinciaal coördinatoren zorgde Theo voor de voorbereidingen. Theo had de schema’s en indeling al klaar voordat het seizoen begonnen was. Vele zaterdagen was hier actief bij de toetsen. Maandags daarna was Theo aan de telefoon om de effecten van de uitslagen voor de volgende ronde te bespreken. Een grote betrokkenheid. Theo werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en ontving ook een beeldje en een passen bos bloemen.


Ben van Steenbergen. Van Ben nemen we geen afscheid, want Ben gaat binnen het ABWC een bijdrage leveren aan de bijscholing van waarnemers o.a. met de Basisprincipe voor Brandbestrijding. Ben was sinds 2014 provinciaal Coördinator van Gelderland/Flevoland. Speelde voor zover het reglement dat toe liet, zelf als Officier van dienst met zijn ploeg mee in de Hoofdklasse. Ben werd bedankt voor de afgelopen jaren. Daar paste een bos bloemen en een beeldje bij.


Van allen waar afscheid is genomen is ook gezorgd voor hun opvolgers. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd.