Kernboodschap ABWC voor start seizoen 2022

We gaan weer los!

Zo luidde de slogan van de mediacampagne van het ABWC eind vorig jaar. Sinds die tijd is er veel werk verzet: de inschrijvingen binnen, de planning is rond en de collega’s in de provincies zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Op 12 maart starten we met de eerste toetsen van 2022. Kortom: we gaan door! En we hebben er zin in!’

De ontwikkelingen rondom Covid-19 veranderen snel. Het vereist een grote mate van flexibiliteit bij het organiseren van vaardigheidstoetsen. Op 4 februari zijn de provinciaal coördinatoren vaardigheidstoetsen (PCV’s) en hun assistenten door het bestuur bijgepraat tijdens het jaarlijkse Comité-overleg. Duidelijk is dat (nog meer dan andere jaren) korte lijnen met de Veiligheidsregio’s onmisbaar zijn. De PCV’s en hun assistenten houden de ontwikkelingen in hun gebied scherp in de gaten en passen waar nodig de organisatie van de vaardigheidstoetsen hier op aan. Landelijke handelingsperspectieven in de vorm van scenario’s en infographics zijn beschikbaar en kunnen desgewenst worden toegepast. Het verzoek is om bijzondere zaken of afwijkingen in de provincies met het bestuur te bespreken.

Wij wensen iedereen succes met de laatste voorbereidingen!

Bestuur ABWC